HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Radiant Slender

[Việt hóa] SVN-Radiant Slender

Nhà thiết kế: Dennis Ortiz-Lopez
Nhà phát hành: Dennis Ortiz-Lopez
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan