HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Rawkstone

[Việt hóa] SVN-Rawkstone

Rawkstone is an eye-popping signature-style font duo perfect for giving your designs character! Throw it on a website header, a business logo, or a party invite and let this typeface do all the work for you. Plus it’s filled with tons of opentype feautures such as language support, etc.

Nhà thiết kế: Flycatcher Design
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền ủng hộ tác giả nếu sử dụng mục đích thương mại

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan