HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Resellinda Alyamore

[Việt hóa] SVN-Resellinda Alyamore

Rosellinda Alyamore font. i hope this font is perfect for creating signature logos and watermarks for photography studio or wedding invitation, Lable, Logo, Magazine best for initial or branding logo signature. I madefully with love and unique !! Rosellinda Alyamore a full set of beautifull hand letters, numerals, a large range of punctuation and ligatures. Giving realistic hand-lettered style. What do you get, darling?

Nhà thiết kế: Hanief Farandi
Nhà phát hành: Hanzel Graphic
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Hanzelspace
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan