HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Safina Script

[Việt hóa] SVN-Safina Script

Font info:

Safina Font is suitable for weddings, invitations, greeting cards, quotes, posters, branding, name card, stationary, design title, blog header, art quote, typography art, modern envelope lettering or book design, happening style like handdrawn design or watercolor design theme, craft design, any DIY project, book title, wedding font, pop vintage design, or any purpose to make our art/design project look pretty and trendy.
Nhà thiết kế: @zamroni_agus
Nhà phát hành: jroh creative
Năm phát hành: 2015
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Script
Font đang bán trên Creative Market với giá $19 (8 fonts)
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign, Photoshop, Corel…
Tải về:
Box

Bài viết liên quan