HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Servetica (2 fonts)

[Việt hóa] SVN-Servetica (2 fonts)

Servetica được tạo ra từ font Helvetice, với những nét đứt tạo nên sự độc đáo và khác biệt. Servetica gồm 3 styles: Thin, Medium và Bold; được cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.


Nhà thiết kế: Brandon Landaal
Nhà phát hành: Cleanvertising.com
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

 Font miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Tải về:

 – Box

Bài viết liên quan