HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Slow Attack (2 fonts)

[Việt hóa] SVN-Slow Attack (2 fonts)

Font info:

Get ready for our first release, Slow Attack Its a double fonts with script version and all-caps version, came out straight from the fast penbrush stroke. Always fit for your poster quote things, logo, branding, magazine headlines, sign, etc.
We pay a lot attention for those fade strokes from the fast handwriting detailed so its still get those kinda handmade feels on it.
Nhà thiết kế: Basilisk Type Co.
Nhà phát hành: Basilisk Type Co.
Năm phát hành: 2016
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font đang được bán trên Creative Market với giá $15
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
STYLEno.1 Fonts khuyên bạn nên mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Bài viết liên quan