HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Space Age

[Việt hóa] SVN-Space Age

SPACE AGE is an original font based on the logotype for Epcot’s “Mission: SPACE” attraction.

Nhà thiết kế: Justin Callaghan
Nhà phát hành: http://mickeyavenue.com/
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Phiên bản Việt hóa cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền nếu sử dụng trong thương mại, tại đây

 

 

 

 

Tải về:
Link 1
Link 2

Bài viết liên quan