HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Standly

[Việt hóa] SVN-Standly

Standly is a font bold, so, brush script that is beautiful and unique, it is a model of modern calligraphy typefaces, in combination with a calligraphy writing style. The Features of this fonts is: Contextual Alternates, Standart ligatures, Discretionary ligatures, Stylistic Alternates, Stylistic sets.

Can be used for various purposes.such as headings, logos, wedding invitation, t-shirt, letterhead, signage, lable, news, posters, badges etc. To enable the OpenType Stylistic alternates, you need a program that supports OpenType features such as Adobe Illustrator CS, Adobe Indesign & CorelDraw X6-X7.

Nhà thiết kế: GroenS
Nhà phát hành: GroenS
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân 

 

Bạn cần Illustrator hoặc Indesign để chèn các ký tự thay thế.

Tải về:
Google Drive
Box

Bài viết liên quan