HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Stella

[Việt hóa] SVN-Stella

Stella script typeface is a beautiful hand typeface that comes with a set of Beautiful extras. Highly Suitable for a variety of media design , logo, fashion, poster and all design product…

Nhà thiết kế: Olex Studio
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market 

Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng

 

 

 

Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign hoặc Photoshop CC 2015 v.16.0 trở lên.

Bài viết liên quan