HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Stick A Round

[Việt hóa] SVN-Stick A Round

Font info:

During the process, though, this one begun taking its own shape and personality, with friendly rounded terminals, dynamic interlock pairs and lots of alternates. There are at least 4 variations for each letter and 2 for the numbers and ​some punctuation marks, plus a​n extra​ set of stylistic alternates.
Besides showing up such a good humor​, this font brings a lovely mate loaded with handy ornaments to jazz up your designs. ​​
Nhà thiết kế: Ricardo Marcin & Erica Jung
Nhà phát hành: PintassilgoPrints
Năm: 2014
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Tải về: 
Google Drive
Box

Bài viết liên quan