HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Storyteller (4 fonts + 1)

[Việt hóa] SVN-Storyteller (4 fonts + 1)

A lovingly handwritten, hand-traced and digitized font family that you can use in all sort of design projects – branding, invitations, quotes design etc.

The family contains 32 fonts in total. Script fonts all have 2 styles of initial and end swashes as well as ligatures and contextual alternates. Serif and Sans serif fonts are all capitals fonts and all of them have catchwords ligatures.

Nhà thiết kế: Elena Genova
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Sans, Serif, Script, Casual + Ornaments
Font đang được bán trên Creative Market 
Phiên bản Việt hóa cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Mua giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign, Corel, Photoshop…
Tải về:
 – Box

Bài viết liên quan