HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Strangelove

[Việt hóa] SVN-Strangelove

Font info:

Strangelove is inspired by the title sequence of Stanley Kubrick’s movie Dr. Strangelove. The original titles were designed by Pablo Ferro, who is one of the most acclaimed film title designers, especially famous for his hand-drawn lettering.
Nhà thiết kế: Marcus Sterz
Nhà phát hành: FaceType
Năm phát hành: 2009
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font đang được bán trên Myfonts với giá $9
Phiên bản Việt hóa cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
STYLEno.1 Fonts khuyên bạn nên mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font chữ này!

Tải về:
 Google Drive
 – Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan