HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Sweetie

[Việt hóa] SVN-Sweetie

Font info:

Sweetie Typeface is a bold, confident, cursive font with lots of alternates and OpenType features, perfect for a design that stands out even if it’s a logo, packaging, web, homeware design or simply a stylish text overlay to any background image.
Nhà thiết kế: Liviu Antonescu
Nhà phát hành: Liviu Antonescu
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về: 
Google Drive
Box

Bài viết liên quan