HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-The Secret

[Việt hóa] SVN-The Secret

Font info:

TheSecret is handwritten script with more then 50 end-swashes. It is opentype! It is smart and it is working in Photoshop without necessary to open glyph panel! You are welcome to use it for various purposes: logo, wedding invitation, headings, signatures, t-shirt, letterhead, signage, labels, posters etc.
Nhà thiết kế: Dmitrii Mikitenko
Nhà phát hành: BlessedPrint
Năm: 2015
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Tải về: 
Google Drive
Box

Bài viết liên quan