HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Thriftshop (6 fonts +1)

[Việt hóa] SVN-Thriftshop (6 fonts +1)

Presenting the Thriftshop Hand-Lettering Collection – an adorable, hand-drawn and hand-painted font family, designed to give your projects an authentic, hand-lettered look. 🙂

Perfect for: Typography projects, branding, apparel, greeting cards, coffee mugs, tote bags and so much more!
Nhà thiết kế: Callie Hegstrom
Nhà phát hành: MakeMediaCo.
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan