HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Trump Soft Pro (6 fonts)

[Việt hóa] SVN-Trump Soft Pro (6 fonts)

Trump Soft Pro is the softer, round-cornered version of Trump Gothic Pro, the popular condensed gothic seen on films, magazines, book covers and frashion brands all over the globe. Trump Soft offers a friendlier grade of the same economic functionality, clear modular aesthetic and extended character sets as Trump Gothic.
Nhà thiết kế: Patrick Griffin, Georg Trump, Stanislav Maršo
Nhà phát hành: Canada Type
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.Bài viết liên quan