HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Unthrift

[Việt hóa] SVN-Unthrift

Unthrift, a high quality script typeface, was created by Måns Grebäck in 2015. It comes in two versions, First and Second, each with a different set of letters. Unthrift is built with large and vivid brush strokes, and inspired by ’90s handwriting. An alternate alphabet, end letter alphabet, initializing letter alphabet and swash letter alphabet are some of the features. There are also contextual alternates and a lot of ligatures. All these features combined makes for a very fluid and realistic writing, and thousands of possibilities for customization.

Nhà thiết kế: Måns Grebäck
Nhà phát hành: Aring Typeface
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Myfonts 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng

Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator CC, Indesign, Corel X6-7,…
Tải về:
  – Google Drive
  – Box

Bài viết liên quan