HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Vandella Script

[Việt hóa] SVN-Vandella Script

Font info:

Vandella typeface is a hand-inked, ‘semi-script’ font with tight kerning, and a fun, imperfect baseline. It’s nice and bold, plus a little gritty – Perfect for creating organic, fluid typography on products, branding, invitations, fliers, posters, and wedding invitation, and more. this font multiple language support, the choice of useful ligatures and more.
Nhà thiết kế: Unicode Studio
Nhà phát hành: Unicode Studio
Năm phát hành: 2015
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font đang được bán trên Creative Market với giá $12
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
STYLEno.1 Fonts khuyên bạn nên mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!
Tải về:
 – Google Drive
 – Box

Bài viết liên quan