HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Vantom

[Việt hóa] SVN-Vantom

Vantom comes with uppercase, lowercase, numerals, punctuations and so many variations on each characters and also additional swash to let you customise your designs. Perfect to use for Logotype, Letterhead, Poster, Apparel Design, Label and etc.

Nhà thiết kế: MissinkLab Studio
Nhà phát hành: MissinkLab Studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Font Bundles
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan