HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Woodland (6 fonts)

[Việt hóa] SVN-Woodland (6 fonts)

Woodland is a beautiful, curvy, versatile serif typeface with 6 weights. Each 2500 glyphs are crafted with great attention to details to make this font unique and fluid in all its shapes and weights. Its soft quirkiness notably in the lowercase.

Nhà thiết kế: Mat Desjardins
Nhà phát hành: Pangram Pangram Foundry
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Pangram Pangram Foundry
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

 

Bài viết liên quan