HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Zailla Script

[Việt hóa] SVN-Zailla Script

Font info:

Zailla is a script typeface beautiful calligraphy and modern. This font is suitable for a wide range of products each project, such as wedding invitations, greeting cards, correspondence, and various other purposes and many more. This language support that some international fonts, there are 439 glyphs and 191 Altenate so many options that you can use for your projects…


Nhà thiết kế: Hendra Maulia
Nhà phát hành: Dirtyline Studio 
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market 
Phiên bản Việt hóa cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign, Photoshop CC, Corel,…

Tải về:
 – Google Drive
 – Box

Bài viết liên quan