HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Athena Signature

[Việt hóa] SVN-Athena Signature

Athena Signature is an authentic and stylish script font. Not too thin and not too thick, balanced and varied, this font was designed to enhance the beauty of your projects.

Nhà thiết kế: Agam Rahmadan
Nhà phát hành: Viswell
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng cho mục đích thương mại từ Creative Market
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 


 

Bài viết liên quan