HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-AZ Cupcakes

[Việt hóa] SVN-AZ Cupcakes

AZ Cupcakes is a special Font for Cupcakes bakery Designs and for all Fans of Cupcakes. It comes in Creamy Design an with many sweet and sugar Graphics.

Nhà thiết kế:
Nhà phát hành:
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về: 
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan