HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Daisy

[Việt hóa] SVN-Daisy

Daisy is a quirky, whimsical handwritten font, crafted to add an edge of personality and softness to your designs.
For the wanderer, the romantic and the hopeful.

Nhà thiết kế: N/A
Nhà phát hành: N/A
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Link 1
Link 2 

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan