HomeTổng hợpFont hot[Việt hóa] SVN-Hubot Sans (64 fonts)

[Việt hóa] SVN-Hubot Sans (64 fonts)

Hubot Sans is Mona Sans’s robotic sidekick. The typeface is designed with more geometric accents to lend a technical and idiosyncratic feel—perfect for headers and pull-quotes. Made together with Degarism.

Nhà thiết kế: Deni Anggara
Nhà phát hành: Deni Anggara
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font gốc miễn phí cho mọi mục đích sử dụng theo giấy phép OFL, xem thêm
Bản Việt hóa cung cấp cho mọi mục đích sử dụng dưới hình thức trả phí.

 

 

 

Bài viết liên quan