HomeTổng hợpFont hot[Việt hóa] SVN-Visby Round CF (16 fonts)

[Việt hóa] SVN-Visby Round CF (16 fonts)

Visby Round takes the charismatic forms of its sibling Visby and softens them, creating a friendly, approachable look. Perfect anywhere you need a little smooth sans-serif goodness. Includes Latin and Cyrillic scripts.

Visby Round CF pairs well with contrasting, shap typefaces, particularly text-friendly serifs like Artifex CF and Addington CF.

Nhà thiết kế: Connary Fagen
Nhà phát hành: Connary Fagen
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng cho mục đích thương mại từ Myfonts
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

 

 

Bài viết liên quan