Home

Modern

[Việt hóa] SVN-Conqueror Didot (Light)

Nhà thiết kế: ZJean François Porchez Nhà phát hành: Typofonderie Việt hóa: STYLEno.1 Fonts Font đang được bán trên Typofonderie Phiên bản Việt hóa miễn phí...
Đọc tiếp...

[Việt hóa] SVN-Didot (4 fonts)

Designed for print, Multipurpose Fonts are also clear on screen at headline sizes and above. Nhà phát hành: The Hoefler Type Foundry, Inc Việt hóa: STYLEno.1...
Đọc tiếp...

[Việt hóa] SVN-Holmen (4 fonts)

Danish type designer Per Jørgensen created this serif FontFont in 2007. The family has 4 weights, ranging from Regular to Bold (including italics) and is...
Đọc tiếp...