HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Paula Natalie

[Việt hóa] SVN-Paula Natalie

Paula Natalie is a cute and playful script font. This font was created to give your headlines and logotype projects a cheerful touch. Paula Natalie font is also usable in a wide range of works such as logos, covers, posters, quotes, product packaging, merchandise, social media and much more!

Nhà thiết kế: Akhmad Reza Fauzi
Nhà phát hành: Grezline Studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng mục đích thương mại từ Creative Market
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 

 

 

Bài viết liên quan