HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Bio Sans (12 fonts)

[Việt hóa] SVN-Bio Sans (12 fonts)

Bio Sans is a super neutral sans-serif family for text designed by Ryoichi Tsunekawa and the whole family consists of 6 weights from ExtraLight to ExtraBold and their matching Italics.

The basic concept of this family is the same as Bebas Neue which is our most popular free font and used all over the world, that is to say, Neutral, Natural, Minimal, Harmless, Super-flat, Transparent and Legible.
Nhà thiết kế: Ryoichi Tsunekawa
Nhà phát hành: Flat-it
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts 
Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Bài viết liên quan