HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Visby CF (16 fonts)

[Việt hóa] SVN-Visby CF (16 fonts)

Visby is a geometric typeface inspired by the stark beauty and crisp air of the Arctic. Friendly and charismatic in lowercase; sophisticated and authoritative in uppercase. Hard lines and sharp corners mesh with smooth, rounded letterforms, while humanist nuances add warmth.
Nhà thiết kế: Connary Fagen
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Bài viết liên quan