HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Brother 1816 (16 fonts)

[Việt hóa] SVN-Brother 1816 (16 fonts)

Brother 1816 is a very flexible, multifaceted and solid typeface, mixing Geometric shapes with Humanistic strokes at the same time. You can choose between a pure geometric or humanistic style, or even mix the +20 alternate characters to create the feeling that you need for your projects. Its humanistic nature makes it easy to read, legible in small sizes; perfect for branding, editorial and signage. It’s geometric nature works for bigger applications in need of more personality, like branding, headlines, posters, etc… This makes Brother an excellent tool for an incredible wide range of uses.

Nhà thiết kế: Ignacio Corbo, Fernando Díaz
Nhà phát hành: TypoType
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Log: Cập nhật ngày 13/05/2020, sửa dấu, kerning lại, bổ sung thêm nhiều tính năng Opentype cho tất cả các font.

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan