HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Boing (12 fonts)

[Việt hóa] SVN-Boing (12 fonts)

Boing is a bold, rounded sans serif font ideal for a range of communication needs. The face is soft, yet solid, determined, yet friendly. Boing has been designed as a display face, but it also works equally well in running text.
Nhà thiết kế: A2-Type
Nhà phát hành: A2-Type
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên A2-Type
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Bài viết liên quan