HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Brioni (4 fonts)

[Việt hóa] SVN-Brioni (4 fonts)

An elegant typeface suitable for setting books and magazines. Brioni developed spontaneously from practice with a broad-nib pen, but the result is a hybrid of calligraphic influences and subtle manipulation of the stroke terminals.


Nhà thiết kế: Nikola Djurek
Nhà phát hành: Typotheque
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Typotheque
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan