HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Geometric Slab 703 (11 fonts)

[Việt hóa] SVN-Geometric Slab 703 (11 fonts)

Geometric Slabserif 703 was designed by Rudolf Wolf and published by Bitstream. Geometric Slabserif 703 contains 11 styles and family package options.

Nhà thiết kế: Rudolf Wolf
Nhà phát hành: Bitstream
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Myfonts
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

 

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT.

Bài viết liên quan