HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Dentra Typeface

[Việt hóa] SVN-Dentra Typeface

Font info:

Dentra Font is a Vintage, modern style Vintage, which was created to meet the needs of your next design project.
Dentra Font, Can used for various purposes. such as the title, logo, correspondence, letterhead, signage, labels, newsletters, posters, badges, t-shirt, etc.
Nhà thiết kế: Ferdiansyah_IjemRockart
Nhà phát hành: Ferdiansyah_IjemRockart
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Google Drive
Box

Bài viết liên quan