HomeTổng hợpSans-serif[Việt hoá] SVN-Cintra

[Việt hoá] SVN-Cintra

Font info:

Cintra font family has been designed for Graviton Font Foundry by Pablo Balcells in 2014. It is a sans serif, bold, geometric typeface with subtle rounded angles, which provides a soft, pleasent appearence.

Nhà thiết kế: Pablo Balcells
Nhà phát hành: Graviton
Kiểu: Solid
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân

Tải về:
Google Drive
Box


Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan