HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Brink

[Việt hóa] SVN-Brink

Brink is a rough brush font with alternate letters that can be toggled with caps lock. It includes multilingual uppercase letters, numbers and punctuation.

Nhà thiết kế: Mehmet Reha Tugcu
Nhà phát hành: Tugcu Design Co.
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng mục đích thương mại từ Creative Market
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 

 

Bài viết liên quan