HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Konga Pro

[Việt hóa] SVN-Konga Pro

Konga is a typeface that was originally designed in 2012, and in 2015 I returned to redesign and enhance which now includes Cyrillic support and OpenType alternatives.

Nhà thiết kế: Rodrigo Araya Salas
Nhà phát hành: RodrigoTypo
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng cho mục đích thương mại từ Myfonts
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 

 

Bài viết liên quan