HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Digitalis

[Việt hóa] SVN-Digitalis

Font info:

Digitalis was created from a desire to make an original, æsthetically pleasing rounded typeface using the minimum of strokes. Each character has been reduced to only the most essential elements. Due to the contrast between the thick and thin strokes Digitalis is surprisingly legible when set as text.
Nhà thiết kế: Nick Cooke
Nhà phát hành: G-Type
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép trước sử dụng font này!

Tải về:
Google Drive
Box

Bài viết liên quan