HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Suargie

[Việt hóa] SVN-Suargie

Font info:
the word Suargie comes from the Javanese language which means HEAVEN, bold and elegant style with several alternate characters in each letter, Suargie very useful to work on the project typography in a very short time…
Nhà thiết kế: Adil Budianto
Nhà phát hành: Adil Budianto
Năm phát hành: 2016
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular

Font đang bán trên Creative Market với giá $20
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign, Photoshop, Corel…

Tải về:
Google Drive
Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan