HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Elley

[Việt hóa] SVN-Elley

Font info:

Elley Font that we made to give you ease in accomplishing the work of typography such as logotype, poster, headline, T-shirt and other creative projects…
Nhà thiết kế: Typesgal 
Nhà phát hành: Typesgal 
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Google Drive
Box

Bài viết liên quan