HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Kelso (Medium)

[Việt hóa] SVN-Kelso (Medium)

Kelso is a highly original, outline display font. Each character is represented by a single continuous line to create a fluid and rhythmic look. This technique seems somehow to bring out the individual characteristics of each letter, resulting in a harmonious typeface that’s both easy to read and easy on the eye.

Nhà thiết kế: Adrian Talbot
Nhà phát hành: Talbot Type
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Tải về:
Link 1
Link 2


Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan