HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Giovanni (6 fonts)

[Việt hóa] SVN-Giovanni (6 fonts)

ITC Giovanni is the work of the californian type designer Robert Slimbach, whose goal was to create a face of classic old style proportions that was nevertheless thoroughly contemporary. ITC Giovanni was given a modern feel with slightly shortened ascenders and descenders, a slightly larger x-height and optically lighter capitals.

Nhà thiết kế: Robert Slimbach
Nhà phát hành: ITC Inc.
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua font gốc và giấy phép sử dụng từ Myfonts
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

Bài viết liên quan