HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Scala (4 fonts)

[Việt hóa] SVN-Scala (4 fonts)

Dutch type designer Martin Majoor created this serif FontFont between 1990 and 2004.

The family has 6 weights, ranging from Regular to Bold in Condensed and Normal (including italics) and is ideally suited for advertising and packaging, book text, editorial and publishing, logo, branding and creative industries, small text as well as web and screen design.
Nhà thiết kế: Martin Majoor
Nhà phát hành: FontFont
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.


Bài viết liên quan