HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Goldeye Type

[Việt hóa] SVN-Goldeye Type

Font info:

Goldeye Type script font includes upper & lowercase characters, punctuation, numerals, multilingual support, alternates and swashes.Goldeye Script allows full access to all the extra characters without the need of specialized software. Simply open Font Book (Mac) or Character Map (Windows) to access any of the extra characters….

Nhà thiết kế: Liviu Antonescu
Nhà phát hành: Liviu Antonescu

Năm: 2016
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!


Tải về:
Google Drive
Box

Bài viết liên quan