HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Grahamo

[Việt hóa] SVN-Grahamo

Grahamo Font is luxury script with modern touch and beautiful ligature and alternate font. It easily cooperating together For Magazine, Movies, or Book Titles. For Photography, Wedding Invitation, Restaurant Menu or T-shirt Design. For Flyers, Banner Ads, web and printing. From Food and Fashion to a Cosmetics product.

Nhà thiết kế: Candra Hamdani
Nhà phát hành: Vultype Co.
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua font gốc và giấy phép sử dụng từ Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan