HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Ivy Mode (10 fonts)

[Việt hóa] SVN-Ivy Mode (10 fonts)

Ivy Mode is a font made for fashion magazines and luxury brands. It is a flared sans serif with lots of ligatures and extras.

Nhà thiết kế: Jan Maack
Nhà phát hành: TypeNetwork
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ TypeNetwork
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

Bài viết liên quan