HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Jannon Ant (4 fonts)

[Việt hóa] SVN-Jannon Ant (4 fonts)

Nhà thiết kế: Storm Type Foundry
Nhà phát hành: Storm Type Foundry
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Stormtype.com
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Xem thêm:
SVN-Jannon T Moderne (4 fonts)


Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan