HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Begum (10 fonts)

[Việt hóa] SVN-Begum (10 fonts)

Begum is a Latin display serif typeface with contrast. With an ultra-contemporary appearance, its characters share DNA with classic Anglo-Dutch types like Caslon, Fleischmann or Times. The family shines in shorter-length texts, multi-line article introductions, and even on packaging. Begum is part of a larger family that supports also Devanagari and Tamil scripts.

Nhà thiết kế: Manushi Parikh
Nhà phát hành: Indian Type Foundry
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Myfonts
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

 


👉Xem thêm: SVN-Begum Sans (5 fonts)

 

Bài viết liên quan