HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Begum (10 fonts)

[Việt hóa] SVN-Begum (10 fonts)

Begum is a Latin display serif typeface with contrast. With an ultra-contemporary appearance, its characters share DNA with classic Anglo-Dutch types like Caslon, Fleischmann or Times. The family shines in shorter-length texts, multi-line article introductions, and even on packaging. Begum is part of a larger family that supports also Devanagari and Tamil scripts.

Nhà thiết kế: Manushi Parikh
Nhà phát hành: Indian Type Foundry
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua font gốc và giấy phép sử dụng từ Myfonts
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT.

Bài viết liên quan