HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Mrs Eaves (4 fonts)

[Việt hóa] SVN-Mrs Eaves (4 fonts)

Originally designed in 1996, Mrs Eaves was Zuzana Licko’s first attempt at the design of a traditional typeface. It was styled after Baskerville, the famous transitional serif typeface designed in 1757 by John Baskerville in Birmingham, England. Mrs Eaves was named after Baskerville’s live in housekeeper, Sarah Eaves, whom he later married…

Nhà thiết kế: Zuzana Licko
Nhà phát hành: Emigre
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Emigre
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

Coming very soon…

Bài viết liên quan